Celocirkevný letný biblický tábor pre deti a dorastencov organizuje Evanjelická cirkev a.v. v Českej republike…

SLOVENSKÝ EV. A.V. CIRKEVNÝ ZBOR V PRAHE: Nedeľa 4.12. 2022 o 9:30 – 2. nedeľa adventná, služby Božie s prisluhovaním…

Valné shromáždění Ekumenické rady církví v ČR se na svém jednání 22. 11. 2022 usneslo na…