Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Pán Boh sila moja, On obrana moja. Tak bezpečne mám stáť, nebudem sa ľakať v čas boja. Oslovujem Vás slovami piesne, ktorú spieval spevokol na mládežníckych bohoslužbách v 4. nedeľu po Veľkej noci, 24.4.2016, ktorá má názov Cantate, teda spievajte. Celé bohoslužby mali na starosti mládežníci, všetky piesne boli z mládežníckeho spevníka doprevádzané gitarou a husľami. Ako po iné…

Milí priatelia v organizáciách a spolkoch, v rámci cyklu Stretnutia so Slovenčinou Vás srdečne pozývame na divadelné predstavenie ochotníkov z Čadce „Jožko Púčik a jeho kariérny rast“ od Ivana Stodolu, ktoré sa uskutoční v sobotu 21.mája o 18.00 hodine v Dome národnostných menšín na Vocelovaj ulici 3 /metro I.P.Pavlova/. Prosím, aby ste plagátik v prílohe,…

© 2015
Top