Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

08_ECAV_CR_Synod_11-2022_Zprava_biskupa_cirkvi_2022-2023

© 2015
Top