Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Tři výzvy předsednictva Ekumenické rady církví k nadcházejícím volbám Milí členové církví sdružených v Ekumenické rady církví v ČR, blíží se komunální volby a volby do částí Senátu, které se uskuteční ve dnech 23.-24. 9. 2022. Obracíme se k Vám jako předsednictvo Ekumenické rady církví se třemi výzvami, které vnímáme v současné předvolební době za vhodné pozornosti a připomenutí…

V našem kostele sv. Michala V Jirchářích na Praze 1 hostíme od Noci kostelů 11.6. do 20.10.2022 světelnou instalaci Marka Číhala s názvem Neon je Bůh. Součastí instalace jsou tři zastavení: Řím, Černý panter, Český lev. Tato instalace velmi citlivě doplňuje vzácný interiér kostela a společně tak zvou člověka k zastavení a zamyšlení se. Kostel…

Celocirkevný letný tábor pre deti a dorast v Hamštejně (sk) Priháška (sk)

Rozpis_Veľká noc_2022 Slovenský zbor

Evanjelická cirkev a. v. v Českej republike vyhlasuje finančnú zbierku na pomoc utečencom z Ukrajiny. Až do odvolania môžete zasielať finančné príspevky na účet cirkvi: Bankový účet č. 579913/0300 ČSOB Variabilný symbol: 010101 Výťažok zbierky bude priebežne zasielaný Východnému dištriktu ECAV na Slovensku, ktorý zabezpečuje dopravu utečencov zo slovensko-ukrajinskej hranice a organizuje im ubytovanie. Všetkým…

Milí bratia a sestry v Kristu Ježiši, výročný a volebný konvent nášho cirkevného zboru sa uskutoční v nedeľu 6. marca 2022. Na tomto mieste nájdete podklady k rokovaniu konventu, aby sme mohli rokovať čo najefektívnejšie. Programu konventu 2022 Kňazská správa za rok 2021 Správa_dozorcu 2021 Rozpočet cirkevného zboru 2022 ŠTATÚT Slovenského ev.a.v. CZ v Prahe…

Vážené sestry, vážení bratia v Kristu, pozývame Vás na spoločné duchovné stretnutie našej cirkvi, které sa uskutoční od piatku 20. mája do nedele 22. mája 2022 v hoteli Renospond na Hlinsku v nádhernej prírodě Vysočiny u Žďárských vrchov. Pripravený je pre Vás program s duchovními zamysleniami a tiež s dostatkom času na vychádzky do okolia na mnoho zaujímavých miest. Pre viac informácií o programe a podmienkach prihlásenia do 30. apríla 2022 kontaktujte…

Lebo zjavila sa milosť Božia, spásonosná všetkým ľuďom,  vychovávajúca nás, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a mierne, spravodlivo a pobožne žili na tomto svete, očakávajúc blahoslavenú nádej a zjavenie slávy nášho veľkého Boha a Spasiteľa Krista Ježiša, ktorý sa vydal za nás, aby nás vykúpil zo všetkej neprávosti a očistil vzácny ľud, horliaci za…

© 2015
Top