Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Programu konventu 2024 Kňazská správa za rok 2023 Sprava_zborovej_fararky_J_Gregerovej

Ekumenická rada církví Vás srdečně zve k účasti na mediálním semináři ERC na téma Jak natočit krátké poselství, reportáž a interview, který se bude konat ve čtvrtek 18. května 2023 od 10:00 do 13:00 v Ekumenické radě církví v ČR, Donská 370 / 5, Praha 10 a který bude možno sledovat také online přes program Zoom. Odkaz na připojení…

Vážené sestry, vážení bratie, srdečne Vás pozývame na Záhradnú slávnosť a Svätodušné sviatky v sobotu 27. mája a v nedeľu 28. mája 2023! Program Záhradnej slávnosti začne v sobotu o 15:00 v chráme sv. Michala v Jirchářích moderovanou diskusiou o počiatkoch ECAV v ČR a jej pôsobení po roku 1993. Hosťami diskusie budú emeritný biskup…

Výročný konvent Slovenského ev. a. v. cirkevného zboru sa bude konať v 1. nedeľu pôstnu, 26. februára 2023 po službách Božích v Lutherovej sieni. Programu konventu 2023 Kňazská správa za rok 2022 Hospodárska správa 2022 Rozpočet zboru – plnenie 2022_návrh2023 Správa zborového dozorcu 2022 Správa_RK_2022

Vážený pane zvolený prezidente, jménem Ekumenické rady církví v České republice Vám srdečně gratulujeme k vašemu zvolení za čtvrtého prezidenta České republiky. V Bibli, v evangeliu podle Jana, se říká: „Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“ (J 8,32). Na prezidentské standartě pak stojí slova, odvozená z dopisu mistra Jana Husa: „Pravda vítězí.“ Věříme, že ve Vaší…

© 2015
Top