Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Spievajte Hospodinovi novú pieseň, spievaj Hospodinovi, celá zem!  Spievajte Hospodinovi, dobrorečte Jeho menu, zvestujte Jeho spásu deň čo deň!  O Jeho sláve rozprávajte medzi pohanmi, o Jeho divných skutkoch medzi všetkými národmi! Žalm 96, 1 – 3   Vážení a milí bratia a sestry v Kristu Ježiši!   Adventné obdobie ale aj čas Vianoc je spojený s piesňami o…

Slovenský evanjelický cirkevný zbor a.v. v Prahe si Vás dovoľuje pozvať na 1. ples ECAV SK Praha! Ples sa uskutoční v Tyršovom dome (Újezd 450/40, 118 01 Malá Strana, Praha 1) v sobotu 11.2.2023 o 18:30. Čaká na vás bohatý program s tombolou. Do tanca bude hrať DJ Dávid Hankovský. Ste vítaní prísť v páre…

Celocirkevný letný biblický tábor pre deti a dorastencov organizuje Evanjelická cirkev a.v. v Českej republike od pondelka 3. júla 2023 do soboty 8. júla 2023 v v Janských Lázních v penzióne Betlém. Penzión Betlém je útulný, rodinný penzión v krásnej prírode v prostredí Krkonoš. Nachádza sa v tichej lokalite. V blízkosti je veľké ihrisko, detské…

© 2015
Top