Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Pani  Oľga Vargová oslávila 15. januára významné životné jubileum – 85 rokov. Členkou nášho zboru je od roku 1971, keď sa s rodinou presťahovala do Prahy. [bg|https://plus.google.com/photos/114706135289563428463/albums/5973808536069152369?authkey=CLfWtPGPpuCp0QE&imgmax=912] Jej manžel, ThDr. Emanuel Varga, bol farárom Slov. evanjelického a.v. zboru v Prahe v rokoch 1971 až 1988, zomrel v roku 2002. Oľga Vargová bola presbyterkou nášho zboru…

[bg|https://plus.google.com/photos/114706135289563428463/albums/5973276787778580545?authkey=CJyXs7eAnMHUBw&imgmax=912]

Vo štvrtok 23. januára 2014 o 15: 00 hod. pri hrobe Jána Kollára na Olšanských cintorínoch v Prahe 3 sa konalo pietne zhromaždenie pri príležitosti 162. výročia smrti Jána Kollára, ktoré organizovali Spoločnosť J. Kollára v ČR, Spoločnosť M. R. Štefánika v ČR, Slovenský evanjelický a.v. cirkevný zbor v ČR a Slovenský inštitút v Prahe. …

P O Z V Á N K A Slavomíra Očenášová-Štrbová • ŽIVOT, VIERA, UMENIE Účinkujú: Marián Čop, Denisa Čopová, Janka Haluková, Michelle Hradecká, Marko Igonda, Fedor Mikovič, Slavomíra Očenášová-Štrbová, Nadežda Pagáčová, Petr Vašíček Miesto: Chrám Sv. Michala, V Jirchářích 14, Praha 1 – Nové Město Čas: štvrtok 30. 1. 2014 o 17.00 hod. Slovenský evanjelický…

© 2015
Top