Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Vážené sestry, vážení bratie, srdečne Vás pozývame na Záhradnú slávnosť a Svätodušné sviatky v sobotu 27. mája a v nedeľu 28. mája 2023! Program Záhradnej slávnosti začne v sobotu o 15:00 v chráme sv. Michala v Jirchářích moderovanou diskusiou o počiatkoch ECAV v ČR a jej pôsobení po roku 1993. Hosťami diskusie budú emeritný biskup…

Vážené sestry, vážení bratia, vážení priatelia, srdečne Vás pozývame k návšteve chrámu sv. Michala v Jirchářích v piatok 2. júna 2023 na tradičnom podujatí Noc kostolov! Čaká na aj v tomto roku Vás bohatý program. Tiež Vás pozýva aj k návšteve modlitebne v Slavonicích a kostolíka u Ježíška v Plzni!

© 2015
Top