Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Video z programu detí na službách Božích v nedeľu 17. decembra 2017:  

PROGRAM ZBOROVÝCH PODUJATÍ V SLOVENSKOM EV. A. V. CIRKEVNOM ZBORE V PRAHE Chrám sv. Michala, V Jirchářích 14/152, 110 00 Praha 1 – Nové Město DECEMBER / PROSINEC 2017   3. 12. Nedeľa 9:30 1. nedeľa adventná – Služby Božie s Večerou Pánovou 9:30 Detská besiedka (Lutherová sieň)   4. 12. Pondelok 17:00 Zasadnutie cirkevno-zborového…

© 2015
Top