Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

[bg|https://plus.google.com/photos/114706135289563428463/albums/5980561997449170337?authkey=CIu5p864l_SC7AE&imgmax=912]Pridávam novú pozvánku na prezentáciu ďalšej knihy z Tranoscia – o ktorej sme už hovorili a odsúhlasili ju na presbyterstve. Je to kniha Dr. Daniely Hroncovej – Faklovej   „Urodzená“ a prezentácia bude v Dome národnostních menšín v utorok 25. 2. 2014 od 17.00 hod. Podrobnejšie informácie sú v priloženej pozvánke. /jh/ fotky: [bg|https://plus.google.com/photos/114706135289563428463/albums/5987019156535500209?authkey=CPutxbnJra7oxQE&imgmax=912]/zb/

fotky z prezentácie knihy Život, viera, umenie. Štvrtok 30. januára 2014 v kostole sv. Michala sa uskutočnila prezentácia knihy Slavomíry Očenášovej Štrbovej Život, viera, umenie. Organizátori: Slovenský zbor ECAV, vydavateľstvo Tranoscius, Liptovský Mikuláš, Spoločnosť M. R. Štefánika. /jh,zb/ [bg|https://plus.google.com/photos/114706135289563428463/albums/5979582323314245329?authkey=CJCu1vravpzofA&imgmax=912]

© 2015
Top