Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Spievajte Hospodinovi novú pieseň, spievaj Hospodinovi, celá zem!  Spievajte Hospodinovi, dobrorečte Jeho menu, zvestujte Jeho spásu deň čo deň!  O Jeho sláve rozprávajte medzi pohanmi, o Jeho divných skutkoch medzi všetkými národmi! Žalm 96, 1 – 3   Vážení a milí bratia a sestry v Kristu Ježiši!   Adventné obdobie ale aj čas Vianoc je spojený s piesňami o…

SLOVENSKÝ EV. A.V. CIRKEVNÝ ZBOR V PRAHE: Nedeľa 4.12. 2022 o 9:30 – 2. nedeľa adventná, služby Božie s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej Nedeľa 11.12. 2022 o 9:30 – 3. nedeľa adventná, chrám sv. Michala – mládežnícke sl. Božie Nedeľa 11.12. 2022 o 10:00 – sídl. Barrandov, Kultúrne a rod. centrum / Záhorského 4, služby Božie Nedeľa 18. 12. 2022 o 9.30 hod. – 4. nedeľa adventná, služby Božie s programom detí Sobota 24. 12. 2022…

Srdečne Vás pozývame na Večer dôvery – ekumenické bohoslužby Taizé, ktoré sa uskutočnia 12.11.2022 od 16:00 v kostole sv. Vojtěcha v Dejvicích na Kolejní 676/4, Praha 6 – Dejvice! Viac aj tu v odkaze.  

Milé sestry, milí bratři, Stejně jako každý rok, pořádá i letos Ekumenická rada církví v den připomínky vzniku první Československé republiky 28. října Modlitbu za domov. V letošním roce je mottem Modlitby za domov žalmový verš z žalmu 121: „Odkud mi přijde pomoc?“ Tato slova poutní písně nás mohou provázet do dnešních dní, kdy se…

Letošní Modlitba za domov má téma Odkud mi přijde pomoc?   Je člověk pouze součástí velkého systému, kterému podléhá? Nebo je odpovědný sám za sebe před Bohem a je na jeho odpovědnosti, jak se stavět k systémům, které ho přesahují? Ekumenická rada církví Vás srdečně zve k hledání odpovědí na tyto otázky a k účasti…

Evanjelická cirkev a. v. v ČR Vás srdečne pozýva na ordináciu nového kňaza našej cirkvi, ktorá sa uskutoční v nedeľu 12. júna 2022 od 9:30 v chráme sv. Michala v Jirchářích. Slávnostné služby Božie budú za účasti generálneho biskupa ECAV na Slovensku Ivana Eľka.

Celocirkevný letný tábor pre deti a dorast v Hamštejně (sk) Priháška (sk)

© 2015
Top