Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Slovenský ev. a. v. cirkevný zbor v Prahe: – 6. apríla 2023 – Zelený štvrtok – 17.00, s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej – 7. apríla 2023 – Veľký piatok – 09.30, s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej – 9. apríla 2023 – 1. slávnosť Veľkonočná – 09.30, s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej – 10. apríla 2023 –…

Evanjelická cirkev augsburského vyznania v Českej republike Vás srdečne pozýva na celocirkevné služby Božie: BRNO Nedeľa 23. apríla 2023 od 15:00 hodiny, Botanická 590/1, Brno – Veveří PRAHA Nedeľa 28. mája 2023 od 09:30 hodiny, Chrám sv. Michala v Jirchářích, Praha 1 PLZEŇ Nedeľa 5. novembra 2023 od 09:00 hodiny (rozhlasové služby Božie), Kostelík U Ježíška,Plzeň – Východní Předměstí V prípade záujmu o ďalšie…

Spievajte Hospodinovi novú pieseň, spievaj Hospodinovi, celá zem!  Spievajte Hospodinovi, dobrorečte Jeho menu, zvestujte Jeho spásu deň čo deň!  O Jeho sláve rozprávajte medzi pohanmi, o Jeho divných skutkoch medzi všetkými národmi! Žalm 96, 1 – 3   Vážení a milí bratia a sestry v Kristu Ježiši!   Adventné obdobie ale aj čas Vianoc je spojený s piesňami o…

SLOVENSKÝ EV. A.V. CIRKEVNÝ ZBOR V PRAHE: Nedeľa 4.12. 2022 o 9:30 – 2. nedeľa adventná, služby Božie s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej Nedeľa 11.12. 2022 o 9:30 – 3. nedeľa adventná, chrám sv. Michala – mládežnícke sl. Božie Nedeľa 11.12. 2022 o 10:00 – sídl. Barrandov, Kultúrne a rod. centrum / Záhorského 4, služby Božie Nedeľa 18. 12. 2022 o 9.30 hod. – 4. nedeľa adventná, služby Božie s programom detí Sobota 24. 12. 2022…

Srdečne Vás pozývame na Večer dôvery – ekumenické bohoslužby Taizé, ktoré sa uskutočnia 12.11.2022 od 16:00 v kostole sv. Vojtěcha v Dejvicích na Kolejní 676/4, Praha 6 – Dejvice! Viac aj tu v odkaze.  

© 2015
Top