Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

24. Nedeľa po Trojici 26. november 2017 Nedeľa večnosti Piesne: 212, 635, 203, 351 Žalm: Žalm 126, 1 – 6 Evanjelium: Ján 5, 24 – 29 Kázňový text: Kde sme Bohu najbližšie? A – 73 Kňaz: Milujem, Hospodine, obydlie Tvojho domu. Zbor: Miesto, kde Tvoja sláva prebýva. Oznamy: Utorok 28.11. Biblická hodina seniorov nebude Biblická…

V utorok 31. októbra večer sa na dverách nášho chrámu sv. Michala v Jirchářích objavil plagát s tézami proti odpustkom. To bola predohra k slávnostným službám Božím, ktorými sme si pripomenuli Pamiatku reformácie a jej 500. výročie. Služby Božie boli spoločné pre náš i český zbor. Aj liturgia bola slúžená v českom i slovenskom jazyku, na…

© 2015
Top