Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Piesne: 187, 553, 197, 243 (1-2|3-4|5) Čítaný starozmluvný text: Veľpieseň 8:6-7 Čítaná epištola: 2. list Korintským 5:18-20 Spievané evanjelium: Ján 12:20-33 Kázňový text: Ján 12:20-27 Antifóna: 28 Liturg: Kristus Ježiš ponížil sa a bol poslušný Otcovi do smrti. Zbor: Poslušný bol až do smrti na kríži. Oznamy: 1. Biblická hodina pre  seniorov v utorok  nebude….

Dňa 13.2.2015 sa uskutočnil spoločný koncert nášho spevokolu slovenského ECAV zboru v Prahe a Bona Fide, mestského spevokolu z Rimavskej Soboty. Bolo to veľmi milé stretnutie s názvom Krajania krajanom. Naši mládežníci zaspievali ako prví týchto sedem piesní: Fr. Schubert: Sláva na výsostiach Bohu Afro-americký spirituál: Svetlo / This Little Light of Mine Ruský ľudový…

Piesne:   214, 281, 286, 288 Epištola:   2. list Korintským 12, 1 – 10 Evanjelium:  Ján 7, 40 – 52 Kázňový text:  Lukáš 8, 4 – 15 Antifóna: 51 Kňaz: Tvoje slovo je sviecou mojim nohám. Hospodine. Zbor: A svetlom našim chodníkom. Sláva Bohu. Oznamy: utorok 10.2.  Biblická hodina seniorov o 15°° streda 11.2.  Služby Božie o 15:45…

Piesne: 189, 199, 334, 525 (1|2- 3|4-5) Spievané evanjelium: Matúš 20:1-16 Kázňový text: Marek 9:14-29 Antifóna: 13 Liturg: Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal. Zbor: Aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Oznamy: 1. Biblická hodina pre seniorov bude vo zvyčajnom čase v utorok od 15:00 hod. 2….

Pozvánka na spoločný koncert speváckeho zboru Bona Fide z Rimavskej Soboty a nášho spevokolu – v piatok 13. 2. 2015 – od 18.00 hod. jh

© 2015
Top