Druhý kvartál vznikol na popud odrastajúcich mládežníkov a strednej generácie.
Radi by sme sa pravidelne stretávali so sestrami a bratmi, ktorí túžia spoločne načúvať Božiemu slovu.

Ale vy, milovaní, vzdelávajte sa vo svojej najsvätejšej viere a modlite sa v Duchu Svätom. Udržujte sa v láske Božej a očakávajte milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista na večný život. Jud 20-21