Radi by sme sa pravidelne stretávali so sestrami a bratmi, ktorí túžia spoločne načúvať Božiemu slovu. Biblická hodina sa koná pravidelne každý utorok o 18:00 hod. v Lutherovej sieni.

Ale vy, milovaní, vzdelávajte sa vo svojej najsvätejšej viere a modlite sa v Duchu Svätom. Udržujte sa v láske Božej a očakávajte milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista na večný život. Jud 20-21