Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Ospevujte Hospodina, Jeho zbožní, a oslavujte Jeho svätú pamiatku! Žalm 30,5   Slovenský zbor slávil. V dňoch 25-26.2.2017 sa uskutočnili slávnosti slovenského zboru a to 70. výročie založenia slovenského ev. a.v. zboru v Prahe. Tieto slávnosti sa konali v rámci osláv jubilea 500. výročia reformácie. V sobotu 25. februára sa konal slávnostný spoločenský program v chráme sv. Michala, počas ktorého sme si…

© 2015
Top