Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Vážení přátelé, přijměte prosím naše srdečné pozvání k účasti vás, vašich žáků či vašich dětí na tradiční výtvarné soutěžní přehlídce v rámci  16. ročníku akce Modlitba za domov, jež probíhá vždy ve státní svátek 28. října při příležitosti oslav Dne vzniku našeho samostatného státu. Řada z vás se do soutěžní přehlídky opakovaně zapojuje, pro ty z vás, kteří se s touto akcí setkáváte poprvé, si dovoluji připojit stručné shrnutí: Jedenáct…

Tři výzvy předsednictva Ekumenické rady církví k nadcházejícím volbám Milí členové církví sdružených v Ekumenické rady církví v ČR, blíží se komunální volby a volby do částí Senátu, které se uskuteční ve dnech 23.-24. 9. 2022. Obracíme se k Vám jako předsednictvo Ekumenické rady církví se třemi výzvami, které vnímáme v současné předvolební době za vhodné pozornosti a připomenutí…

© 2015
Top