Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Ján 8, 32: „poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Tento text (Ján 8, 32) bol kázňovým textom bohoslužieb slovenského zboru dňa 5.7.2015, počas Husových slávností, v rámci ktorých sme zaspievali jednu pieseň o Jánovi Husovi. Bohoslužby boli bohaté na rôzne akcie, preto sme sa rozhodli program nepredlžovať a zaspievať len jednu pieseň. Taktiež sme sa…

© 2015
Top