Biblické hodiny pre seniorov sa konajú vždy v utorok o 14:00 hod. v zborovej miestnosti (okrem sviatkov a letných prázdnin).

Túto počtom malú zložením milú skupinku tvoria pamätníci nášho zboru, ktorí sa tešia na vzájomné stretnutia, kde sa môžu deliť o svoje starosti i radosti a túžia povzbudzovať sa vo viere, pretože majú stále veľa zvedavých otázok pri čítaní Biblie i pri konfrontovaní svojej viery s každodenným životom.

Potešia sa každej novej tvári, ktorá sa ukáže medzi nimi a zvlášť mladým, ktorí si nájdu na nich čas.