Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Tretí koncert z cyklu štyroch koncertov venovaných osobnosti teológa, lekára, humanistu a hudobníka Alberta Schweitzera Koncert sa konal 21. októbra 2015 v kostole sv. Michala, účinkovali: hovorené slovo Alfred Strejček, Naši pěvci – spevácky zbor FS ČCE Praha 6 – Dejvice, česko-africká skupina Nsango Malamu, na organe hrala Lucie Nováková. ZB

Žalm 145, 15-18: „Na teba sa upierajú oči všetkých, ty im dávaš pokrm v pravý čas. Otváraš svoju ruku a ochotne sýtiš všetko, čo žije. Hospodin je spravodlivý vo všetkom, čo koná, a milostivý vo všetkých svojich skutkoch. Hospodin je blízky všetkým , čo ho vzývajú, všetkým, čo ho vzývajú úprimne.“   Prvú októbrovú nedeľu sme slávili Poďakovanie…

© 2015
Top