Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

PROGRAM Privítanie, úvodné slovo – Michal Dz. Predspev: (ES č. 605) – zbor stojí 1. Liturg: Vojdite, plesajme, chválospevy spievajme! Zbor: Vojdite, plesajme, chválospevy spievajme. Liturg: Predstúpme pred Hospodina s poďakovaním zvučným, Zbor: predstúpme pred Hospodina s poďakovaním zvučným! 2. Liturg: On stvoril more, zem a všetko, čo živé je. Zbor: On stvoril… Liturg: Jeho…

Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Prahe a Slovenský inštitút v Prahe srdečne pozývajú na adventný koncert ktorý sa bude konať vo štvrtok 4. decembra 2014 od 19.00 hod. v kostole sv. Michala, V Jirchářích 14, Praha 1 Účinkujú: Eva Garajová – mezzosoprán Miroslav Sekera – klavírny sprievod Program koncertu: Antonín Dvořák: Čtyři písně…

Opäť po roku sme si pripravili predadventné stretnutie žien, v piatok 28.11. o 17:00 hod. v zborovej miestnosti, na ktorom sme vyrábali adventné vence. Pozrite aké sme šikovné. bs [bg|https://plus.google.com/photos/114706135289563428463/albums/6087132096231729473?authkey=CJHh2bvR54u62QE&imgmax=912]

Fajne bolo… [pe2-gallery album=“http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/114706135289563428463/albumid/6087937375538491697?alt=rss&hl=en_US&kind=photo“ ]

Účastníci Dní slovenských farností v Prahe Rímskokatolícka, Gréckokatolícka a Evanjelická AV v spolupráci so Slovenským inštitútom v Prahe, OZ BONA  FIDE a slovenskými spolkami pozývajú Vás a Vaše deti na stretnutie pri príležitosti sviatku svätého Mikuláša do divadelnej miestnosti Emauzského kláštora, Vyšehradská 40/320, Praha 2 v sobotu 6. 12. 2014 od 15:00 hod. Program: 15:00…

Piesne:   370, 691, 203, 667 Epištola:   2. list Petra 3, 8-14 Evanjelium:  Matúš 25, 1-13 Kázňový text:  2 Kráľovská 20, 1-6 Antifóna: 68 Kňaz: Buďte verní až do smrti, hovorí Pán. Zbor: Aby sme dostali veniec života. Oznamy: utorok 25.11.   Biblická hodina pre seniorov o 15°° 2. kvartál o 18°° streda 26.11.    biblická hodina mládeže…

Piesne:   206, 332, 686, 482 Epištola:   Zjavenie Jána 20, 11 – 12 Evanjelium:  Matúš 13, 47-50 Kázňový text:  2 Korintským 5, 10 Antifóna: 82 Kňaz: Uč nás tak počítať dni života, aby sme múdre srdce získali. Zbor: Zmiluj sa, Pane, nad svojimi sluhami. Oznamy: utorok 18.11.  Biblická hodina pre seniorov o 15°° streda 19.11.    biblická hodina…

Piesne:   189, 690, 197, 468 Epištola:   Rímskym 14, 1 – 9 Evanjelium:  Lukáš 12, 2 – 9. 32 Kázňový text:  Matúš 24, 15 – 28 Antifóna: 87 Kňaz: Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj, hovorí Kristus Pán. Zbor: Lebo synmi Božími budú sa menovať. Oznamy: utorok 11.11.  Biblická hodina pre seniorov o 15°° streda 12.11.    biblická hodina mládeže…

Piesne: 186, 200, 651, 304 (1|2|3)  Spievané evanjelium: Lukáš 15:11-32 Kázňový text: 2.Mojžišova 20:12 Antifóna: 61 Liturg: Ďakujte Hospodinu, lebo je dobrý. Sláva Bohu. Zbor: Veď Jeho milosť trvá na veky. Sláva Bohu. Oznamy: 1. Biblická hodina pre seniorov bude vo zvyčajnom čase v utorok od 15:00 hod. 2. V utorok o 18:00 hod. sa…

Členka nášho zboru pani Boženka Fuková dostala 28. októbra 2014 pri príležitosti štátneho sviatku Medailu za zásluhy 1. stupňa (za zásluhy o štát). V roku 1968 patrila medzi štyroch poslancov Národného zhromaždenia, ktorí hlasovali proti zmluve o dočasnom pobyte sovietskych vojsk na území ČSSR.

© 2015
Top