Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

V prípade záujmu kontaktujte zbormajstra Vladimíra Kopáčika na adrese vladimir.kopacik@gmail.com Tešíme sa na Vás!

Srdečne Vás pozývame na Večer dôvery – ekumenické bohoslužby Taizé, ktoré sa uskutočnia 12.11.2022 od 16:00 v kostole sv. Vojtěcha v Dejvicích na Kolejní 676/4, Praha 6 – Dejvice! Viac aj tu v odkaze.  

Milé sestry, milí bratři, Stejně jako každý rok, pořádá i letos Ekumenická rada církví v den připomínky vzniku první Československé republiky 28. října Modlitbu za domov. V letošním roce je mottem Modlitby za domov žalmový verš z žalmu 121: „Odkud mi přijde pomoc?“ Tato slova poutní písně nás mohou provázet do dnešních dní, kdy se…

Mediální seminář ERC na téma Jak natočit video s omezenými možnostmi Ekumenická rada církví Vás srdečně zve k účasti na mediálním semináři ERC na téma Jak natočit video s omezenými možnostmi, který se bude konat ve čtvrtek 20. října 2022 jod 10:00 do 13:00 v Husově domě, Jungmannova 9, Praha 1 a který bude možno sledovat také…

Letošní Modlitba za domov má téma Odkud mi přijde pomoc?   Je člověk pouze součástí velkého systému, kterému podléhá? Nebo je odpovědný sám za sebe před Bohem a je na jeho odpovědnosti, jak se stavět k systémům, které ho přesahují? Ekumenická rada církví Vás srdečně zve k hledání odpovědí na tyto otázky a k účasti…

© 2015
Top