Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Nedeľa po Veľkej noci        28. apríl 2013 „Cantate“ Piesne:               346, 143, 156, 457 Epištola:            list Jakuba 1, 17 – 21 Evanjelium:       Ján 16, 5-7. 12 – 15 Oznamy: Utorok 30.4. 2013 o 15°° hod. biblická hodina pre dospelých Streda 1.5. 2013 o 19°° hod.  sa uskutoční biblická hodina mládeže. Téma: Zákon Boží v našom živote…

Chceš sa stať pravým   rytierom? Chceš  získať titul „SIR“ alebo „MADAM“? Chceš si  vyrobiť si vlastnú výzbroj,  naučiť sa ako zvíťaziť proti napriateľovi, ale aj ako spoločensky žiť? Chceš spoznať rytierske kone a nakoniec byť pasovaný/á za rytiera…? Tak neváhaj!  Príď medzi nás na Detský  biblický tábor „Buďme Boží bojovníci“   KDE?   V cirkevnom zariadení  Křížlice (podľa  počtu  prihlásených…

Utorok 23.4. 2013 o 15°° hod. biblická hodina pre dospelých 18°° Stretnutie 2. Kvartálu   Streda 24.4. 2013 o 19°° hod.  sa uskutoční biblická hodina mládeže. Téma: Ježiš a zákon   Štvrtok 25.4.2013 o 17:30 Spevokol   Piatok 26.4.2013 o 16°° Konfirmačná príprava                        …

Milé sestry a drahí bratia, srdečne Vás všetkých pozývame na Nedeľné služby Božie, ktoré budú tentokrát prebiehať pod taktovkou našej mládeže a spevokolu. Kázňou Božieho Slova nám poslúži študentka teológie, sestra Ľuďka Laudárová. Môžete sa tešiť na mládežnícke piesne, vystúpenie Spevokolu a po skončení bohoslužieb i na niečo dobrého pod zub. Teší sa na Vás Vaša mládež!

Pridané boli nové príspevky v zložke Dokumenty, a to Cirkevná daň a Bankové spojenie.

Piesne:                 213, 128, 137                 Evanjelium:         Ján 20, 24 – 29 Kázňový text:       Ján 21, 1 – 14 Antifóna:              35 Kňaz: Ježiš Kristus vstal z mŕtvych a viacej neumiera. Haleluja. Zbor: A smrť už viac nepanuje nad Ním. Haleluja. Oznamy: Utorok 9.4. 2013 o 15°° hod….

© 2015
Top