Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

[pe2-image src=“http://lh6.ggpht.com/-wT4EZT6vOks/VJReDER5dcI/AAAAAAAAB-Y/3IpqmYEqYBU/s144-o/Vocalica_Vanoce2014.jpg“ href=“https://picasaweb.google.com/114706135289563428463/MIX#6094599602520552898″ caption=““ type=“image“ alt=“Vocalica_Vanoce2014.jpg“ ]

Piesne: 2, 21 , 4, 11 (1-2|3|4) Čítaný  starozmluvný text: Izaiáš 40:1-11 Čítaná epištola:  1.list Korintským 4:1-5 Spievané evanjelium: Lukáš 3:1-15 Kázňový text: Lukáš 3:10-14 Antifóna: 4 Liturg: Pripravujte cestu Pánovi. Zbor: Vyrovnávajte Mu chodníky. Oznamy: 1. Biblická hodina pre seniorov bude vo zvyčajnom čase v utorok od 15:00 hod. V ten istý deň a…

V sobotu 13. decembra 2014 sa v Slovenskom dome v Prahe konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov jubilejného 10. ročníka literárnej súťaže Jána Kollára s literárnym a hudobným programom. Organizátorom bol Slovenský literárny klub v ČR  a za Spoločnosť Jána Kollára prehovoril superintendant ECAV v ČR Marián Čop.     [bg|https://plus.google.com/photos/114706135289563428463/albums/6092672567542740065?authkey=CPelp82ih9upygE&imgmax=912]    

[bg|https://plus.google.com/photos/114706135289563428463/albums/6090555696043573089?authkey=CMbEw4_uhpyW-QE&imgmax=912]

Piesne:   1, 6, 19, 300, Epištola:   Rímskym 15, 7-13 Evanjelium:  Lukáš 21, 25 – 33 Kázňový text:  Marek 1, 14 – 15 Antifóna: 3 Kňaz: Rosu dajte, nebesá, z výšin. Pane zmiluj sa. Zbor: A z oblakov nech prší spravodlivosť. Pane, zmiluj sa. Oznamy: Dnes – nedeľa 7.12. koncert – spevácky sbor „Fúrie“      začiatok koncertu 20°°,…

Mikulášske stretnutie pre všetky generácie Slovenský zbor ECAV, rímskokatolícka a gréckokatolícka slovenská farnosť v Prahe v spolupráci so Slovenským inštitútom, o.z. Bona Fide a Limborou usporiadali v Emauzskom kláštore v sobotu 6. decembra 2014 Mikulášske stretnutie pre všetky generácie. Stretnutie začalo spoločnou modlitbou k sv. Mikulášovi v kostole sv. Kosmu a Damiána, pokračovalo v divadelnej…

© 2015
Top