Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

„Jeho brány sa cez deň nezavrú a NOC tam nebude.“ Zj 21,25   Ako je už zvykom v našom zbore a v našom spevokole, Noc kostolov (resp. Noc kostelů) je pre spevokol jedna z najväčších akcií v roku. Máme vyhradený 2x polhodinový blok počas jednej noci. Na túto akciu sa vždy pripravujeme niekoľko mesiacov. Pre mňa osobne je Noc kostolov…

Evanjelické cirkevné dni v Békešskej Čabe 6. – 8.7.2016 boli veľmi duchovne obohacujúce a s relatívne vysokou účasťou. Hovorí sa o 5000 návštevníkoch stretnutia, Veľký kostol s kapacitou 3600 ľudí bol pri bohoslužbách vždy plný, čo vytvorilo nádherný zážitok pri spoločnom speve. Mnohé programové a organizačné pozitíva vynikli najmä v porovnaní s nasledujúcim X. stretnutím…

© 2015
Top