Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Pekné predstavnie, darčeky a aj Mikuláš   [bg|https://plus.google.com/photos/114706135289563428463/albums/5955102134438439233?authkey=CMHP8_HevOTxyAE&imgmax=912]   Video: https://plus.google.com/u/0/photos/114706135289563428463/albums/5955106243311642753?authkey=CIjv6ev-5YSLJw

1.Nedeľa adventná, 1. december 2013 „Pán prichádza“ Piesne:              1, 3, 10 Evanjelium:      Matúš 21, 1 – 9 Kázňový text:   2 Petra 1, 15 – 21 Antifóna:           5   Kňaz: Otvorte sa brány večnosti. Zbor: Aby prišiel k nám Kráľ slávy.   Oznamy: V tomto týždni Vás pozývame na tieto spoločné stretnutia:   Utorok 3.12. – o 15°°…

Bolo super, prídte aj o rok. [bg|https://plus.google.com/photos/114706135289563428463/albums/5952486953514528353?authkey=CILHmMukyquilAE&imgmax=912] Opäť po roku pripravujeme predadventné stretnutie žien, v piatok 29.11. od 17:00 hod. v zborovej miestnosti, na ktorom budeme vyrábať adventné vence. Prineste si vlastný (najlepšie) slamený korpus a ozdoby a sviečky podľa vlastného výberu. Čečina (chvojí) bude k dispozícii.

© 2015
Top