Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Počas rekonštrukcie interiéru bude chrám sv. Michala v Jirchářích prístupný na služby Božie bočným vchodom cez bránu do verejnej záhrady z Opatovickej ulice. Ďakujeme za pochopenie! Taktiež ďakujeme všetkým bratom a sestrám, ktorí sa prihlásili na brigádu a čistenie v kostole. Sestra kostolníčka M. Vršková všetkým podá potrebné informácie a naplánuje práce podľa Vašich možností….

Vážené sestry a bratia, práce na výmaľbe kostola sa nám dostávajú do svojej druhej polovice. Lešenie sa presúva, ale s tým sa odkrýva aj priestor na čistenie. Preto prosíme všetkých, ktorí majú čas a ochotu pomôcť s usporiadaním časti nášho kostola u záhrady, aby sa prihlásili u sestry kostolníčky M. Vrškovej! Priestor potrebuje očistiť od…

Vážené sestry a bratia v Kristu, pokračujúce rekonštrukčné práce v kostole sv. Michala v Jirchářích sú dôvodom, že nasledujúce služby Božie v nedeľu 13. augusta 2017 sa budú konať v Lutherovej sieni v obvyklom čase o 9:30 hodine. Ďakujeme za pochopenie! Zároveň Vás chceme požiadať o pomoc pri brigádnych prácach, teda pri upratovaní a sťahovaní,…

© 2015
Top