Knižnica ECAV

V súčasnej dobe je v knižnici zaevidovaných vyše 400 kníh. V knižnici sú Biblie, knihy teologické, sborníky, publikácie s náboženskou tematikou, životopisné a faktografické knihy, literatúra pre deti a mládež, spevníky, poézia a próza. Knižnica, ktorá je umiestnená na chóre, je dopĺňaná z darov. Knihy si možu členovia zboru vypožičať každú nedeľu po Službách Božích, alebo po osobnej dohode s knihovníčkou Z. Bukovskou.