Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Spevácky zbor pôsobiaci už vyše štyroch rokov pri našom zbore dostal zaujímavé pozvanie vystupovať  na Slovensku pri príležitosti desiateho výročia založenia centra diakonie v Košeci. Ponuku dostali naši speváci vďaka vystúpeniu počas osláv výročia ECAV v ČR, ktoré si vypočul jeden z organizátorov podujatia v Považskej Bystrici, Ľubomír Marcina. Pán farár Marcina osobne pozval spevokol, aj našu kostolníčku Martu…

Úspešne prebehli voľby zástupcov do vedenia zboru, ktorých sa mohol zúčastniť každý člen zboru. V nedeľu 10.11.2013 sa uskutočnil v rámci služieb Božích v našom Kostole aj volebný konvent, ktorého úlohou bolo v tajnej voľbe doplniť uvoľnené pozície v cirkevnom zbore. Šlo o pozíciu kurátora, ktorú bude naďalej zastávať Pavel Číčel, pozície siedmych presbyterov, za ktorých boli zvolení Zuzana Bukovská, Jana…

Vo štvrtok 31.10.2013 sa uskutočnili v našom chráme sv. Michala slávnostné bohoslužby, pri ktorých sme si pripomenuli výročie reformácie. Spoločná pobožnosť českého a slovenského zboru v Prahe bola vedená superintendentom Mariánom Čopom a farárom Davidom Jurechom, ktorý poslúžil aj kázaním Božieho slova. Prisluhovaná bola aj Večera Pánova a pri prisluhovaní vystúpil spevokol slovenského zboru. Predstavitelia slovenského…

© 2015
Top