Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Počas prázdnin je v čase Druhého kvartálu spoločná biblická hodina kvartálnikov, mládežnikov a seniorov. Je to veľmi obohacujúce, ak ste v Prahe a máte čas, určite príďte. Dátum a čas upresňujeme, preto sledujte webové stránky Druhého kvartálu! Najbližšie stretnutie je v utorok 17. 9. 2013 od 17.30 v zborovej miestnosti. Tentoraz sa započúvame a zapozeráme do…

© 2015
Top