Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Vážené sestry a bratia v Kristu, odkazujeme do Vašej pozornosti novú Bibliu 500, ktorá bude predstavená na slávnostných službách Božích o 9:30 hodine v nedeľu 24. septembra 2017 (program), kde sa začne aj jej distribúcia a predaj. Viac o vzniku tejto Biblie a prečo je pre nás tak výnimočná nájdete spolu s fotografiami v článku…

Dnes boli prihláseným účastníkom cirkevného výletu „PO STOPÁCH LUTERÁNSKEJ REFORMÁCIE / 8.-9. septembra 2017“ rozoslané e-mailom potvrdenia záväzných prihlášok spolu s informáciami o podrobnostiach a zmenách v programe výletu a platobných podmienkach. Potešiteľnou správou je zníženie plánovaných nákladov, ktoré sa podarilo dosiahnuť dostatočným počtom účastníkov, preto aj výška poplatku, teda cena výletu bola každému účastníkovi znížená. Termín zaplatenia a pripísania…

© 2015
Top