Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Každoročné upratovanie kostola je naplánované na sobotu 23. marca 2013 zo začiatkom o 10:00. Práce, ktoré upratovanie kostola zahrňuje sú: oprašovanie a zberanie pavučiny vo výškach, čistenie lustrov, vysávanie sedákov v laviciach, umývanie vitrín, umývanie podlahy, príprava kvetinovej veľkonočnej výzdoby, v príp. dobrého počasia aj upratanie záhrady. Vítaný je každý, kto rád priloží ruku k dielu a strávi príjemný čas so sestrami…

3. pôstna nedeľa, OCULI, „Prevrátené hore nohami.“ Piesne: 81, 82, 331, 119 (1-2|3-4|5-6) Spievané evanjelium: Ján 11:14-28 Kázňový text: Ján 2:13-25 Antifóna: 30 Liturg: Kristus trpel za nás a dal nám príklad. Zbor: Aby sme kráčali v Jeho šľapajach.   Oznamy: 1. Biblická hodina pre  seniorov bude v utorok  o 15:00 hod. 2. Biblická hodina pre pracujúcich – 2. kvartál…

© 2015
Top