Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Všetkých pozývame na spoločný koncert nášho spevokolu a Bulharských hlasov v sobotu 17.12.2016 o 15:00 v pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoděja, Resslova 307/9, Praha 2.

© 2015
Top