Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

TERMÍN: 25. september – 2. október 2023 CENA: 935,- EUR V cene je zarátané: Viedeň – Tel Aviv – Viedeň. Doprava klimatizovaným autobusom v Izraeli. Hotelové ubytovanie s polpenziou v 2–3 lôžkových izbách so soc. zariadením. Odborný sprievodca – kňaz. Vstupy na Horu Blahoslavenstiev a do Kafarnaumu. Všetky povinné letiskové príplatky sú v cene. V cene nie je zarátané: Pandemické cestovné…

Výročný konvent Slovenského ev. a. v. cirkevného zboru sa bude konať v 1. nedeľu pôstnu, 26. februára 2023 po službách Božích v Lutherovej sieni. Programu konventu 2023 Kňazská správa za rok 2022 Hospodárska správa 2022 Rozpočet zboru – plnenie 2022_návrh2023 Správa zborového dozorcu 2022 Správa_RK_2022

Vážený pane zvolený prezidente, jménem Ekumenické rady církví v České republice Vám srdečně gratulujeme k vašemu zvolení za čtvrtého prezidenta České republiky. V Bibli, v evangeliu podle Jana, se říká: „Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“ (J 8,32). Na prezidentské standartě pak stojí slova, odvozená z dopisu mistra Jana Husa: „Pravda vítězí.“ Věříme, že ve Vaší…

© 2015
Top