Vážené sestry, vážení bratie, srdečne Vás pozývame na Záhradnú slávnosť a Svätodušné sviatky v sobotu…

Vážené sestry, vážení bratia, vážení priatelia, srdečne Vás pozývame k návšteve chrámu sv. Michala v…

Slovenský ev. a. v. cirkevný zbor v Prahe: – 6. apríla 2023 – Zelený štvrtok –…

Evanjelická cirkev augsburského vyznania v Českej republike Vás srdečne pozýva na celocirkevné služby Božie: BRNO…

TERMÍN: 25. september – 2. október 2023 CENA: 935,- EUR V cene je zarátané: Viedeň…