Evanjelická cirkev augsburského vyznania v Českej republike aj v tomto Roku vyznania a pokory poriada celocirkevný výlet v termíne…

Vážené sestry a bratia v Kristu, Mezinárodný den sestier sa na celom svete pripomína každý rok 12. mája…

Vážené sestry a bratia, Český červený kríž ponúka pre seniorov možnosť porozprávať sa po telefóne o…

Vážené sestry a bratia, služby Božie v čase sviatkov Veľkej noci nájdete nahrané na tejto…

Vážené sesty a bratia v Kristu, spoločnú výzvu Ekumenickej rady cirkví a Českej biskupskej konferencie…

Vážené sestry a bratia v Kristu, prinášame Vám výzvu Ekumenickej rady cirkví a dúfame, že…