Spoločnosť Jána Kollára v ČR, Slovenský evanjelický a.v. cirkevný zbor v Prahe a Spoločnosť M. R. Štefánika v ČR…

Vážené sestry a bratia v Kristu, zasielame Vám pozvánku od Ekumenickej rady cirkví v ČR,…

Rozpis Vianočných bohoslužieb Nedeľa 23. 12. 2018 o 9.30 hod. – 4. nedeľa adventná, služby Božie s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej…

Rozpis_Vanoce_2018 Slovenský zbor

Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Prahe si Vás dovoľuje pozvať na  jedinečný medzinárodný KOMORNÝ…

Milí bratia a sestry v Kristu Ježiši! V 20. nedeľu po sv. Trojici sa uskutočnili…