Vážené sestry a bratia v Kristu,   tento rok je v našej cirkvi venovaný najmä dvom jubileám…

Spoločnosť Jána Kollára v ČR Slovenský evanjelický a.v. cirkevný zbor v Prahe  Spoločnosť M. R. Štefánika…

Video z programu detí na službách Božích v nedeľu 17. decembra 2017:  

PROGRAM ZBOROVÝCH PODUJATÍ V SLOVENSKOM EV. A. V. CIRKEVNOM ZBORE V PRAHE Chrám sv. Michala,…

24. Nedeľa po Trojici 26. november 2017 Nedeľa večnosti Piesne: 212, 635, 203, 351 Žalm:…

V utorok 31. októbra večer sa na dverách nášho chrámu sv. Michala v Jirchářích objavil…