Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Piesne:   209, 128, 145, 600 Epištola:  1 list Petra 1, 3 – 9 Evanjelium:  Ján 20, 24 -29 A 36: Kňaz: Ja som vzkriesenie i život, vraví Kristus Pán. Zbor: Kto verí v Neho bude žiť, aj keď umrel. Oznamy: Utorok 29.4.2014 sa bude konať Biblická hodina seniorov a to o 15°° v zborovej miestnosti. Streda…

Piesne:  121, 124, A – 32, 129, 125, 150 A – 33 Žalm:   118, 14 – 24 Evanjelium:  Marek 16, 1 -8 A 32: Kňaz: Pri Tvojom vzkriesení, Pane Ježiši Kriste, Haleluja. Zbor: Nebesá i zem sa radujú. Haleluja. A 33: Kňaz: Toto je deň, ktorý učinil Hospodin. Haleluja. Zbor: Jasajme a radujme sa v…

Oznamy: 1. Upozorňujeme členov zboru na pripravovanú diskusiu o ďalšom smerovaní a najmä financovaní cirkvi a zboru. Uskutoční sa v pondelok 14.4. o 17:00 hod. v zborovej miestnosti. 2. V utorok sa opäť zídeme s 2.kvartálom o 18:00 na biblickej hodine. 3. Mládež sa zíde pri Božom slove v stredu od 19:00 hod.. 4. Služby…

Slovenský evangelický a. v. církevní sbor v Prahe Vás pozýva na diskusiu.                                               Na základe rozhodnutia cirkevno-zborového presbyterstva zo dňa 17. marca 2014 vás pozývame na diskusiu členov Slovenského ev. a. v. Cirkevného zboru v Prahe. Diskusia sa uskutoční dňa 14. apríla 2014 o 17°° hod v zborovej miestnosti, V Jirchářích 14/152, Praha 1. Hlavnou…

[bg|https://plus.google.com/photos/114706135289563428463/albums/5999991332066580321?authkey=CPjA9_yBnMf4UA&imgmax=912]

Oznamy: Pondelok 7.4.2014 sa uskutoční zasadnutie cirkevnozborového presbyterstva o 17°° hod. v zborovej miestnosti. Utorok 8.4.2014 sa bude konať Biblická hodina seniorov o 15°°, naďalej sa venujeme evanjeliu Jána Streda 9.4. 2014 o 19°° hod. biblická hodina mládeže. Štvrtok 10.4.2014 o 17:30 hod. Spevokol Piatok 11.4.2014 o  15°° Vyučovanie náboženstva, 19:30 hod. Modlitby Nedeľa 13. apríla…

Oznamy: 1. V utorok sa opäť zídeme so seniormi na ich biblickej hodine od 15:00 hod. v zborovej miestnosti. V ten istý deň od 18:00 má biblickú hodinu 2.kvartál. 2. Mládež sa zíde pri Božom slove v stredu od 19:00 hod.. 3. Spevokol nacvičuje vo štvrtok od 17:30 hod. 4. Spoločné modlitby budúci piatok sú…

© 2015
Top