Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Predpôstna nedeľa bola pre ECAV v ČR veľkým, slávnostným dňom. Počas služieb Božích Slovenského ev.a.v. cirkevného zboru v Prahe, Církevního sboru anglicky mluvících ECAV v ČR a Církevního sboru ECAV v Praze boli do svojich funkcií uvedení cirkevní predstavitelia. Do funkcie kurátorky cirkvi bola uvedená sestra Lenka Hudobová. ECAV v ČR túto pozíciu nemala obsadenú od novembra 2017, kedy brat…

Rozpis_Vanoce_2018 Slovenský zbor

V nedeľu 4. marca 2018 sa uskutočnil po službách Božích riadny volebný konvent Slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru v Prahe. Prítomní členovia zboru s hlasovacím právom sa zhromaždili v Lutherovej sieni, kde boli prednesené výročné správy za rok 2017 zborového farára Mgr. Mariána Čopa, dozorcu zboru Ing. Štefana Rybu a revíznej komisie zboru. Konventuáli…

24. Nedeľa po Trojici 26. november 2017 Nedeľa večnosti Piesne: 212, 635, 203, 351 Žalm: Žalm 126, 1 – 6 Evanjelium: Ján 5, 24 – 29 Kázňový text: Kde sme Bohu najbližšie? A – 73 Kňaz: Milujem, Hospodine, obydlie Tvojho domu. Zbor: Miesto, kde Tvoja sláva prebýva. Oznamy: Utorok 28.11. Biblická hodina seniorov nebude Biblická…

V utorok 31. októbra večer sa na dverách nášho chrámu sv. Michala v Jirchářích objavil plagát s tézami proti odpustkom. To bola predohra k slávnostným službám Božím, ktorými sme si pripomenuli Pamiatku reformácie a jej 500. výročie. Služby Božie boli spoločné pre náš i český zbor. Aj liturgia bola slúžená v českom i slovenskom jazyku, na…

16. Nedeľa po Trojici 1. október 2017 Poďakovanie za úrody zemské Piesne: 214, 363, 364 v.1, 344 Evanjelium: Matúš 15, 32 – 39 Kázňový text: 1 Kráľov 17, 8 – 16 A – 76 Kňaz: Na Teba sa, Pane, upínajú oči všetkých. Zbor: A Ty im načas dávaš pokrm. Oznamy: Pondelok 2.10. Zasadnutie cirkevno-zborového presbyterstva…

Do nadchádzajúcej jesene sme dostali od partnerskej Sliezskej cirkvi evanjelickej a. v. priateľskú ponuku predaja tričiek s námetom 500. výročia reformácie. Nápad sa vydaril a ako môžu účastníci zájazdu do Jáchymova potvrdiť, tričká vyzerajú pekne a potešie každého, kto si ich kúpi. Vtipnou formou o tom informuje aj video na tejto stránke: 500 za 150,-…

Naša cirkev ECAv v ČR pripravila na jesenné oslavy pripomienky posvätenia chrámu sv. Michala v Jirchářích výnimočné spestrenie Záhradnej slávnosti v sobotu 23. septembra 2017 – špeciálne uvarené pivo „Jubilejní reformační“, ktoré odkazuje na tohtoročné jubileum reformácie Dr. Martina Luthera! Po duchovnom programe a s organovou hudbou, ktorý začne o 15:00 hodine v chráme sv. Michala v…

Počas rekonštrukcie interiéru bude chrám sv. Michala v Jirchářích prístupný na služby Božie bočným vchodom cez bránu do verejnej záhrady z Opatovickej ulice. Ďakujeme za pochopenie! Taktiež ďakujeme všetkým bratom a sestrám, ktorí sa prihlásili na brigádu a čistenie v kostole. Sestra kostolníčka M. Vršková všetkým podá potrebné informácie a naplánuje práce podľa Vašich možností….

Ohlásená brigáda v našom kostole sv. Michala prebehla a bola veľmi úspešná! Podarilo sa splniť všetky úlohy, ktoré boli naplánované. Interiér kostola je pripravený na začanie rekonštrukčných prác a môžeme se len tešiť na ich výsledok. V utorok sa zišlo sa mnoho dobrovoľníkov, nadšene sa všetci pustili do práce, takže nie je žiadny div, že…

© 2015
Top