Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Valné shromáždění Ekumenické rady církví v ČR se na svém jednání 22. 11. 2022 usneslo na tomto prohlášení:   Církve sdružené v Ekumenické radě církví s velkým znepokojením a s účastí sledují situaci na Ukrajině, která v letošním roce čelí neospravedlnitelné agresi Ruské federace. Odsuzujeme tuto agresi a vyjadřujeme svou blízkost lidu Ukrajiny. Uvědomujeme si, že…

Mediální seminář ERC na téma Jak natočit video s omezenými možnostmi Ekumenická rada církví Vás srdečně zve k účasti na mediálním semináři ERC na téma Jak natočit video s omezenými možnostmi, který se bude konat ve čtvrtek 20. října 2022 jod 10:00 do 13:00 v Husově domě, Jungmannova 9, Praha 1 a který bude možno sledovat také…

Tři výzvy předsednictva Ekumenické rady církví k nadcházejícím volbám Milí členové církví sdružených v Ekumenické rady církví v ČR, blíží se komunální volby a volby do částí Senátu, které se uskuteční ve dnech 23.-24. 9. 2022. Obracíme se k Vám jako předsednictvo Ekumenické rady církví se třemi výzvami, které vnímáme v současné předvolební době za vhodné pozornosti a připomenutí…

V našem kostele sv. Michala V Jirchářích na Praze 1 hostíme od Noci kostelů 11.6. do 20.10.2022 světelnou instalaci Marka Číhala s názvem Neon je Bůh. Součastí instalace jsou tři zastavení: Řím, Černý panter, Český lev. Tato instalace velmi citlivě doplňuje vzácný interiér kostela a společně tak zvou člověka k zastavení a zamyšlení se. Kostel…

Celocirkevný letný tábor pre deti a dorast v Hamštejně (sk) Priháška (sk)

Rozpis_Veľká noc_2022 Slovenský zbor

Evanjelická cirkev a. v. v Českej republike vyhlasuje finančnú zbierku na pomoc utečencom z Ukrajiny. Až do odvolania môžete zasielať finančné príspevky na účet cirkvi: Bankový účet č. 579913/0300 ČSOB Variabilný symbol: 010101 Výťažok zbierky bude priebežne zasielaný Východnému dištriktu ECAV na Slovensku, ktorý zabezpečuje dopravu utečencov zo slovensko-ukrajinskej hranice a organizuje im ubytovanie. Všetkým…

© 2015
Top