„Spievajte Hospodinovi novú pieseň!“ Ž 98, 1a
Spevokol v slovenskom evanjelickom a. v. cirkevnom zbore v Prahe vznikol na prelome rokov 2009/2010 pod vedením sestry Lýdie Šoltésovej a jeho hlavným poslaním je služba v rámci liturgického roka na službách Božích. Pôvodne bol zložený z mládežníkov cirkevného zboru a počas svojej 12 ročnej činnosti vystúpil na mnohých podujatiach (služby Božie, Noc kostolov, Festival pěveckých sborů národnostních menšin v Praze, Dny víry a iné). Repertoár spevokolu je rozmanitý od piesní v slovenskom, českom a anglickom jazyku až po latinčinu a malgaštinu.
V súčasnosti v spevokole, ktorý od septembra 2022 vedie brat Vladimír Kopáčik, pôsobí 12 členov rôznych národností a denominácií, rozdelených do 4 hlasových sekcií (soprán, alt, tenor, bas).
Náš spevokol sa pravidelne stretáva každý utorok o 18:30 v Lutherovej sieni, pri kostole sv. Michala v Jirchářích, a stále hľadáme nových členov. Preto ak radi spievate a chcete svojím hlasom slúžiť Pánu Bohu, neváhajte sa ozvať dirigentovi zboru vladimir.kopacik@gmail.com. Tešíme sa na vás!