Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Spoločnosť Jána Kollára v ČR Slovenský evanjelický a.v. cirkevný zbor v Prahe  Spoločnosť M. R. Štefánika v ČR si Vás týmto dovoľujú srdečne pozvať na Pietne zhromaždenie k pripomienke 166. výročia úmrtia Jána Kollára, ktoré sa uskutoční v stredu 24. 1. 2018 od 15.00 hod. pri hrobe Jána Kollára na Olšanských cintorínoch, kde si pripomenieme aj pamiatku Ing….

© 2015
Top