Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Slovenský ev. a. v. cirkevný zbor v Prahe: – 6. apríla 2023 – Zelený štvrtok – 17.00, s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej – 7. apríla 2023 – Veľký piatok – 09.30, s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej – 9. apríla 2023 – 1. slávnosť Veľkonočná – 09.30, s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej – 10. apríla 2023 –…

Evanjelická cirkev augsburského vyznania v Českej republike Vás srdečne pozýva na celocirkevné služby Božie: BRNO Nedeľa 23. apríla 2023 od 15:00 hodiny, Botanická 590/1, Brno – Veveří PRAHA Nedeľa 28. mája 2023 od 09:30 hodiny, Chrám sv. Michala v Jirchářích, Praha 1 PLZEŇ Nedeľa 5. novembra 2023 od 09:00 hodiny (rozhlasové služby Božie), Kostelík U Ježíška,Plzeň – Východní Předměstí V prípade záujmu o ďalšie…

© 2015
Top