Kedy?

Každý piatok o 19:30 hod

Kde?

V zborovej miestnosti vedľa kostola sv. Michala v Jirchářích

Prečo modlitby?

Sám Pán Ježiš sa modlil k svojmu nebeskému Otcovi, takisto aj Jeho učeníci po Jeho odchode k Otcovi.

Spoločné modlitby budujú spoločenstvo a Duch Svätý môže počas nich prehovárať k srdciam bratov a sestier, či už samotnými modlitbami, alebo svojím Slovom, či textami piesní.

Kto spieva, dvakrát sa modlí, takže okrem klasických modlitieb prinášame Bohu chválu aj piesňami a našimi hlasmi, čiže suma sumárum, modlíme sa trikrát.