Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Dobrý deň, chcem Vás informovať o zaujímavej veci, ktorú sme sa rozhodli uskutočniť pri príležitosti 500. výročia reformácie a 70. výročia založenia Slovenského evanjelického augsburského vyznania cirkevného zboru v Prahe. Tým je výroba nového zvonu pre chrám sv. Michla v Jirchářích a jeho posvätenie v nedeľu 26. februára 2017 na slávnostných službách Božích o 9:30…

Kostol navštívilo vyše 700 záujemcov, pre ktorých bol pripravený zaujímavý program: detská besiedka, organový koncert Michelle Hradeckej, vystúpenie Spevokolu slovenského zboru, súborov Vocalica a Ensemble Mathesius, prezentácia projektu Deti Afriky a hovorené slovo superintendanta a zborového farára Mariána Čopaslovenského zboru o augsburskom vyznaní. ZB

Milí priatelia v organizáciách a spolkoch, v rámci cyklu Stretnutia so Slovenčinou Vás srdečne pozývame na divadelné predstavenie ochotníkov z Čadce „Jožko Púčik a jeho kariérny rast“ od Ivana Stodolu, ktoré sa uskutoční v sobotu 21.mája o 18.00 hodine v Dome národnostných menšín na Vocelovaj ulici 3 /metro I.P.Pavlova/. Prosím, aby ste plagátik v prílohe,…

Členovia Spoločnosti Jána Kollára, Spoločnosti M. R. Štefánika a Slov. zboru ECAV si 25. januára 2016 uctili pamiatku pri jeho hrobe na Olšanských cintorínoch. Zároveň si uctili pamiatku Blaženky Urbanovej a Ing. Vojtecha Vecána, členov Spoločnosti Jána Kollára, Spoločnosti M. R. Štefánika a Slov. zboru ECAV. zb

Musica pro sancta Cecilia Vás srdečně zve na své Adventní a vánoční koncerty Uslyšíte výběr z písní a skladeb období renesance a baroka (T. L. da Victoria, H. Purcell, A. V. Michna a další) Sobota 19. 12. v 18 hodin, kostel sv. Michala v Jirchářích (č. tram. 22, 18, 9 – Národní třída) Sobota 9….

© 2015
Top