Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Ekumenická rada církví Vás srdečně zve k účasti na mediálním semináři ERC na téma Jak natočit krátké poselství, reportáž a interview, který se bude konat ve čtvrtek 18. května 2023 od 10:00 do 13:00 v Ekumenické radě církví v ČR, Donská 370 / 5, Praha 10 a který bude možno sledovat také online přes program Zoom. Odkaz na připojení…

Vážené sestry, vážení bratie, srdečne Vás pozývame na Záhradnú slávnosť a Svätodušné sviatky v sobotu 27. mája a v nedeľu 28. mája 2023! Program Záhradnej slávnosti začne v sobotu o 15:00 v chráme sv. Michala v Jirchářích moderovanou diskusiou o počiatkoch ECAV v ČR a jej pôsobení po roku 1993. Hosťami diskusie budú emeritný biskup…

Vážené sestry, vážení bratia, vážení priatelia, srdečne Vás pozývame k návšteve chrámu sv. Michala v Jirchářích v piatok 2. júna 2023 na tradičnom podujatí Noc kostolov! Čaká na aj v tomto roku Vás bohatý program. Tiež Vás pozýva aj k návšteve modlitebne v Slavonicích a kostolíka u Ježíška v Plzni!

TERMÍN: 25. september – 2. október 2023 CENA: 935,- EUR V cene je zarátané: Viedeň – Tel Aviv – Viedeň. Doprava klimatizovaným autobusom v Izraeli. Hotelové ubytovanie s polpenziou v 2–3 lôžkových izbách so soc. zariadením. Odborný sprievodca – kňaz. Vstupy na Horu Blahoslavenstiev a do Kafarnaumu. Všetky povinné letiskové príplatky sú v cene. V cene nie je zarátané: Pandemické cestovné…

Slovenský evanjelický cirkevný zbor a.v. v Prahe si Vás dovoľuje pozvať na 1. ples ECAV SK Praha! Ples sa uskutoční v Tyršovom dome (Újezd 450/40, 118 01 Malá Strana, Praha 1) v sobotu 11.2.2023 o 18:30. Čaká na vás bohatý program s tombolou. Do tanca bude hrať DJ Dávid Hankovský. Ste vítaní prísť v páre…

Celocirkevný letný biblický tábor pre deti a dorastencov organizuje Evanjelická cirkev a.v. v Českej republike od pondelka 3. júla 2023 do soboty 8. júla 2023 v v Janských Lázních v penzióne Betlém. Penzión Betlém je útulný, rodinný penzión v krásnej prírode v prostredí Krkonoš. Nachádza sa v tichej lokalite. V blízkosti je veľké ihrisko, detské…

V prípade záujmu kontaktujte zbormajstra Vladimíra Kopáčika na adrese vladimir.kopacik@gmail.com Tešíme sa na Vás!

Letošní Modlitba za domov má téma Odkud mi přijde pomoc?   Je člověk pouze součástí velkého systému, kterému podléhá? Nebo je odpovědný sám za sebe před Bohem a je na jeho odpovědnosti, jak se stavět k systémům, které ho přesahují? Ekumenická rada církví Vás srdečně zve k hledání odpovědí na tyto otázky a k účasti…

© 2015
Top