Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Apríl 17

Nedeľa 9. 4. 2017 o 9.30 hod. – Kvetná nedeľa Pašiové služby Božie & detská besiedka o 9.30 hod. (Lutherova sieň)   Štvrtok 13. 4. 2017 o 18 hod. – Zelený štvrtok Služby Božie s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej   Piatok 14. 4. 2017 o 9.30 hod. – Veľký piatok Pašiové služby Božie   Nedeľa 16….

© 2015
Top