Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Dobrý deň, chcem Vás informovať o zaujímavej veci, ktorú sme sa rozhodli uskutočniť pri príležitosti 500. výročia reformácie a 70. výročia založenia Slovenského evanjelického augsburského vyznania cirkevného zboru v Prahe. Tým je výroba nového zvonu pre chrám sv. Michla v Jirchářích a jeho posvätenie v nedeľu 26. februára 2017 na slávnostných službách Božích o 9:30…

Vážení a milí, s nadchádzajúcim dátumom 165. výročia úmrtia Jána Kollára sa na Vás obraciam s pietnou pripomienkou služieb Božích túto nedeľu v chráme sv. Michala a pietneho zhromaždenia budúci pondelok na Olšanskom cintoríne. Určite ste už dostali pozvánku od Spoločnosti Jána Kollára, ale predsa toto výročie pripomínam i za Slovenský evanjelický a. v. cirkevný…

„Kráľovstvá zeme, spievajte Bohu, ospevujte Pána, Sela.“ Žalm 68, 33 Sme veľmi potešení, že sme boli pozvaní na koncert ako hosťujúci spevokol, ktorý bol organizovaný Bulharským kulturně osvětovým klubem v Prahe. Koncertu sme sa zúčastnili spolu s bulharským zborom Bulharské hlasy pod vedením Radosvety Kostovej. Koncert sa uskutočnil v sobotu 17.12.2016 o 15 :00 v…

© 2015
Top