Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Evanjelická cirkev a. v. v ČR Vás srdečne pozýva na ordináciu nového kňaza našej cirkvi, ktorá sa uskutoční v nedeľu 12. júna 2022 od 9:30 v chráme sv. Michala v Jirchářích. Slávnostné služby Božie budú za účasti generálneho biskupa ECAV na Slovensku Ivana Eľka.

Evanjelická cirkev a. v. v Českej republike Vás srdečne pozýva na výlet do Vroclavu a Świdnice, ktorý se uskutoční od pátku 9. septembra do nedele 11. septembra 2022! Navštívíme zaujímavé mesto Vroclav, úzko prepojené s Českým kráľovstvom a luteránstvom, kde se o jeho histórií viac dozvieme na plánovanej exkurzií po jeho centre s českým výkladom. Tiež navštívíme jedinečný „kostol mieru“ vo Świdnici, zapísaný medzi kultúrne dedičstvo UNESCO. A v nedeľu…

Evanjelická cirkev a. v. v Českej republike Vás srdečne pozýva na Noc kostolov v piatok 10. júna 2022! V tomto roku sa pre Vás otvorí už tradične chrám sv. Michala v Jirchářích na Prahe 1 od 17:50 hodiny, program nájdete na stránke Noci kostelů. Koncert na organ prednesie Michelle Hradecká s hosťami Evou Štruplovou – Mirgovou a Filipom Himmerom, vystúpi aj dychový súbor MBrass pod vedením Jiřího Baštu…

Slovenský ev. a. v. cirkevný zbor v Prahe a Evanjelická cirkev a. v. v ČR Vás srdečne pozývajú na Záhradnú slávnosť u chrámu sv. Michala v Jirchářích pri príležitosti pamiatky posvätenia chrámu a Svätodušných sviatkov! Program začne v sobotu 4. júna 2022 od 16:00 divadeľným predstavením „Zrod komedianta“ v priestorochh chrámu: Zrod komedianta je inšpirovaný stredovekými textami tak ako ich zozbieral a…

Celocirkevný letný tábor pre deti a dorast v Hamštejně (sk) Priháška (sk)

„…ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži.  Preto Ho aj Boh nadmieru povýšil a dal Mu meno nad každé meno,  aby v Ježišovom mene pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi aj na zemi, aj pod zemou,  a každý jazyk aby na slávu Boha Otca vyznával, že…

Rozpis_Veľká noc_2022 Slovenský zbor

Evanjelická cirkev a. v. v Českej republike a Lutherova společnost Vás srdečne pozývajú na prednášku Tomáša Gulána, ktorá sa uskutoční v utorok 17. mája 2022 v Lutherovej sieni u chrámu sv. Michala v Jirchářích na Prahe 1 – Novém Měste. Názov prednášky je „Totálnosť Božej aktivity v ľudskej spáse ako základné teologické východisko luteránskej teológie….

© 2015
Top