Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Ekumenická rada církví Vás srdečně zve k účasti na mediálním semináři ERC na téma Jak natočit krátké poselství, reportáž a interview, který se bude konat ve čtvrtek 18. května 2023 od 10:00 do 13:00 v Ekumenické radě církví v ČR, Donská 370 / 5, Praha 10 a který bude možno sledovat také online přes program Zoom. Odkaz na připojení…

Vážené sestry, vážení bratie, srdečne Vás pozývame na Záhradnú slávnosť a Svätodušné sviatky v sobotu 27. mája a v nedeľu 28. mája 2023! Program Záhradnej slávnosti začne v sobotu o 15:00 v chráme sv. Michala v Jirchářích moderovanou diskusiou o počiatkoch ECAV v ČR a jej pôsobení po roku 1993. Hosťami diskusie budú emeritný biskup…

Vážené sestry, vážení bratia, vážení priatelia, srdečne Vás pozývame k návšteve chrámu sv. Michala v Jirchářích v piatok 2. júna 2023 na tradičnom podujatí Noc kostolov! Čaká na aj v tomto roku Vás bohatý program. Tiež Vás pozýva aj k návšteve modlitebne v Slavonicích a kostolíka u Ježíška v Plzni!

Slovenský ev. a. v. cirkevný zbor v Prahe: – 6. apríla 2023 – Zelený štvrtok – 17.00, s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej – 7. apríla 2023 – Veľký piatok – 09.30, s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej – 9. apríla 2023 – 1. slávnosť Veľkonočná – 09.30, s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej – 10. apríla 2023 –…

Evanjelická cirkev augsburského vyznania v Českej republike Vás srdečne pozýva na celocirkevné služby Božie: BRNO Nedeľa 23. apríla 2023 od 15:00 hodiny, Botanická 590/1, Brno – Veveří PRAHA Nedeľa 28. mája 2023 od 09:30 hodiny, Chrám sv. Michala v Jirchářích, Praha 1 PLZEŇ Nedeľa 5. novembra 2023 od 09:00 hodiny (rozhlasové služby Božie), Kostelík U Ježíška,Plzeň – Východní Předměstí V prípade záujmu o ďalšie…

TERMÍN: 25. september – 2. október 2023 CENA: 935,- EUR V cene je zarátané: Viedeň – Tel Aviv – Viedeň. Doprava klimatizovaným autobusom v Izraeli. Hotelové ubytovanie s polpenziou v 2–3 lôžkových izbách so soc. zariadením. Odborný sprievodca – kňaz. Vstupy na Horu Blahoslavenstiev a do Kafarnaumu. Všetky povinné letiskové príplatky sú v cene. V cene nie je zarátané: Pandemické cestovné…

Výročný konvent Slovenského ev. a. v. cirkevného zboru sa bude konať v 1. nedeľu pôstnu, 26. februára 2023 po službách Božích v Lutherovej sieni. Programu konventu 2023 Kňazská správa za rok 2022 Hospodárska správa 2022 Rozpočet zboru – plnenie 2022_návrh2023 Správa zborového dozorcu 2022 Správa_RK_2022

Vážený pane zvolený prezidente, jménem Ekumenické rady církví v České republice Vám srdečně gratulujeme k vašemu zvolení za čtvrtého prezidenta České republiky. V Bibli, v evangeliu podle Jana, se říká: „Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“ (J 8,32). Na prezidentské standartě pak stojí slova, odvozená z dopisu mistra Jana Husa: „Pravda vítězí.“ Věříme, že ve Vaší…

© 2015
Top