Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

„Každý deň Pán mi silu dáva, moja pieseň je Pán. Stal sa mojím spasením On, keď kráčam s ním nemusím sa báť, keď kráčam s ním nemusím sa báť. Moja múdrosť a moja nádej, moja pieseň je Pán. On je Boh a Spasiteľ náš, nebojte sa, veď Ježiš je tu, nebojte sa, veď náš Pán je…

© 2015
Top