Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Slovenský ev. a. v. cirkevný zbor v Prahe: – 6. apríla 2023 – Zelený štvrtok – 17.00, s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej – 7. apríla 2023 – Veľký piatok – 09.30, s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej – 9. apríla 2023 – 1. slávnosť Veľkonočná – 09.30, s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej – 10. apríla 2023 –…

Evanjelická cirkev augsburského vyznania v Českej republike Vás srdečne pozýva na celocirkevné služby Božie: BRNO Nedeľa 23. apríla 2023 od 15:00 hodiny, Botanická 590/1, Brno – Veveří PRAHA Nedeľa 28. mája 2023 od 09:30 hodiny, Chrám sv. Michala v Jirchářích, Praha 1 PLZEŇ Nedeľa 5. novembra 2023 od 09:00 hodiny (rozhlasové služby Božie), Kostelík U Ježíška,Plzeň – Východní Předměstí V prípade záujmu o ďalšie…

TERMÍN: 25. september – 2. október 2023 CENA: 690,- EUR + 160,- EUR (cena sa môže meniť) V cene je zarátané: Viedeň – Tel Aviv – Viedeň. Doprava klimatizovaným autobusom v Izraeli. Hotelové ubytovanie s polpenziou v 2–3 lôžkových izbách so soc. zariadením. Odborný sprievodca – kňaz. Vstupy na Horu Blahoslavenstiev a do Kafarnaumu. Všetky povinné letiskové príplatky sú…

Evanjelická cirkev augsburského vyznania v ČR vyhlasuje finančnú zbierku na pomoc ľuďom zasiahnutým zemetrasením v Turecku a Sýrii. Svoje finančné príspevky môžete poskytnúť priamo v chrámoch a kostoloch našich cirkevných zborov do označených pokladní, alebo na bankový účet ECAV v ČR: Číslo účtu: 579913/0300 ČSOB VS: 1012023 Zbierka je otvorená do 28.02.2023. Finančné prostriedky budú poskytnuté potrebným prostredníctvom organizácie „Člověk…

Pozývame Vás v termíne od štvrtka 8. júna do nedele 11. júna 2023 na zájazd do Norimbergu, kde se uskutoční tohtoročný Kirchentag, stretnutie cirkví, cirkevných organizácií a zborov z Nemecka a celej Európy. Ubytovanie je zabezpečené v pohodlných hoteloch v blízkom Erlangene. Doprava do Norimbergu a presuny medzi Erlangenom a Norimbergom sú v cene zájazdu….

Vážený pane zvolený prezidente, jménem Ekumenické rady církví v České republice Vám srdečně gratulujeme k vašemu zvolení za čtvrtého prezidenta České republiky. V Bibli, v evangeliu podle Jana, se říká: „Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“ (J 8,32). Na prezidentské standartě pak stojí slova, odvozená z dopisu mistra Jana Husa: „Pravda vítězí.“ Věříme, že ve Vaší…

Milé sestry a bratři, milí přátelé. Je před námi druhé kolo přímých voleb prezidenta republiky. Předsednictvo Ekumenické rady církví v ČR vyzývá všechny křesťany a lidi dobré vůle k aktivní volební účasti, která je přijetím spoluodpovědnosti za věci veřejné. Předvolební čas může být pro mnoho lidí náročný a vyhrocený. Věříme proto, že naše naděje, která…

Ve dnech 13.–14. ledna tohoto roku se uskuteční v naší zemi prezidentské volby. Jako občanům této země je nám svěřen podíl na přímé volbě hlavy našeho státu. Chceme vás proto vyzvat, abychom se nyní všichni spojili v přímluvných modlitbách za tyto nadcházející volby. To je ostatně stálým a prvořadým úkolem nás křesťanů – modlit se…

Spievajte Hospodinovi novú pieseň, spievaj Hospodinovi, celá zem!  Spievajte Hospodinovi, dobrorečte Jeho menu, zvestujte Jeho spásu deň čo deň!  O Jeho sláve rozprávajte medzi pohanmi, o Jeho divných skutkoch medzi všetkými národmi! Žalm 96, 1 – 3   Vážení a milí bratia a sestry v Kristu Ježiši!   Adventné obdobie ale aj čas Vianoc je spojený s piesňami o…

Celocirkevný letný biblický tábor pre deti a dorastencov organizuje Evanjelická cirkev a.v. v Českej republike od pondelka 3. júla 2023 do soboty 8. júla 2023 v v Janských Lázních v penzióne Betlém. Penzión Betlém je útulný, rodinný penzión v krásnej prírode v prostredí Krkonoš. Nachádza sa v tichej lokalite. V blízkosti je veľké ihrisko, detské…

© 2015
Top