Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Evanjelická cirkev augsburského vyznania v Českej republike Vás srdečne pozýva na celocirkevné služby Božie:

BRNO
Nedeľa 23. apríla 2023 od 15:00 hodiny, Botanická 590/1, Brno – Veveří

PRAHA
Nedeľa 28. mája 2023 od 09:30 hodiny, Chrám sv. Michala v Jirchářích, Praha 1

PLZEŇ
Nedeľa 5. novembra 2023 od 09:00 hodiny (rozhlasové služby Božie), Kostelík U Ježíška,Plzeň – Východní Předměstí

V prípade záujmu o ďalšie informácie, prípadne prihlášky na dopravu, napíšte na e-mail ecav@ecav.cz

Categoryduchovno, Hlavné
© 2015
Top