Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

TERMÍN: 25. september – 2. október 2023

CENA: 935,- EUR

V cene je zarátané:

 • Viedeň – Tel Aviv – Viedeň.
 • Doprava klimatizovaným autobusom v Izraeli.
 • Hotelové ubytovanie s polpenziou v 2–3 lôžkových izbách so soc. zariadením.
 • Odborný sprievodca – kňaz.
 • Vstupy na Horu Blahoslavenstiev a do Kafarnaumu.
 • Všetky povinné letiskové príplatky sú v cene.

V cene nie je zarátané:

 • Pandemické cestovné poistenie (zdravotné, batožina, zájazd, pandemicke) – 32,- EUR
 • Obslužné predstavuje sumu 60,- EUR (platí sa na mieste sprievodcovi).
 • Fakultatívna návšteva Kumránu a Masady – 40,- USD (spolu).
 • Prípadné ďalšie vstupy v Izraeli do Národných parkov (napr. Cezarea Prímorská cca -14,- USD).

Sprievodca si vyhradzuje právo na zmenu programu!

Zásadná veta k programu – tieto miesta navštívime, či to bude presne v tom poradí a dňoch, to

ukáže až situácia priamo na mieste.

 

PROGRAM:

 1. deň:
  • Stretnutie na železničnej stanici v Bratislave a presun na Letisko vo Viedni.
  • V skorých ranných hodinách a odlet do Tel Avivu.
 1. deň: Presun do Jeruzalema.
 • Prehliadka Starého mesta. Krížová cesta – Via Dolorosa, bazilika Božieho hrobu – Golgota, tiež evanjelický kostol.
 • Návšteva Olivovej hory s najkrajším výhľadom na údolie Cédron, hradby Jeruzalema a miesta, kde bol Chrám.
 • Dominus Flevit, miesta, kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom.
 • Prehliadka Getsemanskej záhrady, Kostola všetkých národov. Údolie kráľov, kde sú hroby kráľov a tiež prorokov.
 1. deň: Cezarea Prímorská.
  • Návšteva archeologického mesta s originálnymi artefaktmi, ktoré dal postaviť Herodes Veľký pre rímskeho cisára Augusta.
  • Možnosť krátkeho kúpania na osvedčenej pláži so sprchou.
  • Haifa, vyhliadkové miesta a zastávka pri Bahaiských záhradách.
  • Nazaret, kde slovo stalo sa telom.
  • Kána Galilejská, prvý zázrak Pána Ježiša.
  • Tábor, hora premenenia. Možnosť plavby po Galilejskom jazere.
  • Ubytovanie a večera v Tiberiade.
 1. deň:
 • Po raňajkách Hora Blahoslavenstiev s možnosťou pristúpiť k Večeri Pánovej.
 • Zástavka pri Galilejskom jazere na možnom mieste, kde stretol Pán Ježiš s učeníkmi po svojom vzkriesení.
 • Kafarnaum, archeologické mesto, kde Ježiš urobil zrejme najviac divov.
 • Návšteva Jordánu (história Židovského národa je často spojená s touto riekou), kde vteká do Galilejského jazera.
 • Cezarea Filipova, jeden z prameňov Jordána.
 • Obed pri Galilejskom mori možnosť ochutnať „Petrovu rybu“.
 • Jericho, jedno z najstarších miest sveta
 • Večera a nocľah Betlehem.
 1. deň:
 • Po raňajkách Kumrán, najväčší archeologický objav 20. storočia.
 • Návšteva Masady, posledného miesta odporu voči Rímskej ríši.
 • Návšteva Mŕtveho mora s možnosťou kúpania na pieskovej pláži.
 • Najjužnejšie mesto Ejlat, pláž a všetky atrakcie rekreačného centra pri Červenom mori. Ubytovanie a večera v Ejlat.
 1. deň:
 • Pobyt pri Červenom mori, odpočinok spojený s kúpaním, šnorchlovaním v tých najkrajších častiach, možnosť vidieť ryby a korále Červeného mora.
 • Krátka prehliadka Ejlatu s možnosťou návštevy obchodného centra s atraktívnym tovarom.
 • Presun do Betlehema a neskoršia večera.
 1. deň:
 • Po raňajkách odchod do Jeruzalema. Mesto malo podstatný vplyv na vývoj troch monoteistických náboženstiev. Navštívime miesta účinkovania i utrpenia Ježiša Krista.
 • Prehliadka Starého města – Kardo, obchodná cesta, jej pôvodná časť. Brány mesta Sionská, Damašská, Hnojná, Jafská a Levia.
 • Yad Vashem, pamätník holokaustu a obetí 2. svetovej vojny židovského národa.
 1. deň:
 • Po raňajkách program v Betleheme, jaskyňa narodenia Pána Ježiša, Pole pastierov.
 • Múr nárekov, dnes najposvätnejšie miesto pre Židov, kde sa 24 h niekto modlí.
 • Ofél (Ezechiášov kanál) – staré Dávidovo mesto, ktorého objavovanie stále pokračuje, vykopávky a sprístupnené miesta. Návšteva je spojená s plateným vstupom.
 • Miesto, kde bol rybník Siloe.
 • Záhradný hrob, miesto, ktoré našiel generál Gordon.
 • V odpoludňajších hodinách presun na letisko a večer odlet do Viedne z Tel Avivu.

 

DUCHOVNÝ PROGRAM:

 • Deň začíname ranným zamyslením nad Božím slovom.
 • Putujeme s Bibliou. Bibliu má každý svoju.
 • Evanjelický spevník dostane každý účastník od sprievodcu.

 

KONTAKTY A PRIHLÁSENIE:

E-mail: info@ecav.cz; tel.: +420 603 486 488

 

Tel.: +421 36/639 5181; mobil: +421 911 253 032; e-mail: jankojanco@gmail.com

 

Termín prihlasovania je do 25. júla 2023.

ECAV_CR_Izrael_2023_informacie_SK

CategoryHlavné, Kultúra
© 2015
Top