Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Výročný konvent Slovenského ev. a. v. cirkevného zboru sa bude konať v 1. nedeľu pôstnu, 26. februára 2023 po službách Božích v Lutherovej sieni. Programu konventu 2023 Kňazská správa za rok 2022 Hospodárska správa 2022 Rozpočet zboru – plnenie 2022_návrh2023 Správa zborového dozorcu 2022 Správa_RK_2022

Slovenský evanjelický cirkevný zbor a.v. v Prahe si Vás dovoľuje pozvať na 1. ples ECAV SK Praha! Ples sa uskutoční v Tyršovom dome (Újezd 450/40, 118 01 Malá Strana, Praha 1) v sobotu 11.2.2023 o 18:30. Čaká na vás bohatý program s tombolou. Do tanca bude hrať DJ Dávid Hankovský. Ste vítaní prísť v páre…

© 2015
Top