Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

ECAV v ČR vypisuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa úradu ECAV v ČR. Bližšie informácie nájdete v nasledujúcom dokumente: ECAV_CR_Vyberove_rizeni_reditel_2024

Milí bratia a sestry, V prvom rade mi dovoľte vás srdečne pozdraviť a do Nového roku 2024 vám zapriať všetko len to najlepšie. Teším sa na všetky stretnutia pri pravidelných udalostiach alebo špeciálnych akciách, ktorých nás aj tento rok v zbore čaká mnoho. A jednou z týchto špeciálnych akcií, ktorá nás čaká už čoskoro (27.1.),…

Workshop sa uskutoční pod vedením pani Radky Křivánkové – výtvarnice a obalová designérka, která se profesionálně věnuje kreativnímu tvoření již od r.1995. Je autorkou pěti úspěšných knih o dárkovém balení, byla dvakrát zapsaná v Guinnessově knize rekordů za zabalení nejmenšího a největšího dárku. Získala ocenění Živnostník roku, balila dárky pro nejvýznamnější osobnosti nejen z Čech,…

© 2015
Top