Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Vážené sestry, vážení bratie,

srdečne Vás pozývame na Záhradnú slávnosť a Svätodušné sviatky v sobotu 27. mája a v nedeľu 28. mája 2023!

Program Záhradnej slávnosti začne v sobotu o 15:00 v chráme sv. Michala v Jirchářích moderovanou diskusiou o počiatkoch ECAV v ČR a jej pôsobení po roku 1993. Hosťami diskusie budú emeritný biskup ECAV na Slovensku Július Filo, pamätníci z funkcionárov a členov ECAV v ČR a historik Petr Hlaváček.

Diskusiu bude doplňovať kultúrny program zostavený z vystúpení členov súboru MBrass – Dychový súbor od sv. Michala pod vedením Jiřího Baštu a z organového vstupu Vladimíra Kopáčika spolu so Spevokolom Slovenského ev. a. v. cirkevného zboru v Prahe. Po skončení diskusie bude nasledovať voľný program na záhrade u chrámu s občerstvením, cirkevným pivom „30″ a spoločnými rozhovormi.

Program Svätodušných sviatkov bude pokračovať v nedeľu o 9:30 v chráme sv. Michala v Jirchářích
slávnostnými službami Božími. Kázňou poslúži chrámovému zhromaždeniu emeritný biskup ECAV na Slovensku Július Filo.

Všetkých srdečne pozývame k účasti!
Vstup voľný.

© 2015
Top