Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Vážený pane zvolený prezidente,

jménem Ekumenické rady církví v České republice Vám srdečně gratulujeme k vašemu zvolení za čtvrtého prezidenta České republiky.

V Bibli, v evangeliu podle Jana, se říká: „Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“ (J 8,32). Na prezidentské standartě pak stojí slova, odvozená z dopisu mistra Jana Husa: „Pravda vítězí.“

Věříme, že ve Vaší osobě dostane toto heslo opět svůj skutečný obsah a že ve funkci hlavy státu budete zastávat hodnoty, které nás všechny spojují – slušnost, poctivost a úctu k pravdě.

K tomu Vám, pane prezidente, vyprošujeme Boží požehnání a ujišťujeme Vás o našich modlitbách za Vás.

 

Srdečně

 

Tomáš Tyrlík, předseda ERC

Ivana Procházková, 1. místopředsedkyně ERC

Marián Čop, 2. místopředseda ERC

Petr Jan Vinš, generální sekretář ERC

CategoryHlavné, Nezaradené
© 2015
Top